Audit Energetic

Un audit energetic este o inspecție, anchetă și analiză a fluxurilor de energie si de conservare a energiei într-o clădire, proces sau sistem intentat pentru a reduce cantitatea de energie de intrare în sistem fără a afecta în mod negativ ieșirea .

În cazul în care obiectul de studiu este o clădire locuita atunci reducerea consumului de energie, mentinerea sau îmbunătățirea confortului uman, sănătatea și siguranța devin principalele puncte de studiu.

În urmă analizei energetice, consultantul energetic creează un Raport de Expertiză Energetică a imobilului care va conţine cele mai importante caracteristici tehnice şi energetice ale clădirii studiate, precum şi toate datele referitoare la modul de determinare a consumului total anual de căldură pentru încălzire şi apă caldă de consum estimate pentru clădirea expertizată.

Auditor energetic sau consultant energetic este persoană fizică sau juridică reprezentând un birou de consultanţă energetică autorizată de către o comisie de atestare a specialiştilor în domeniu intitulată de MDRT, pentru realizarea expertizelor energetice pentru clădiri cât şi elaborarea certificatului energetic.

Tarife şi Detalii de Calcul

Lucrările se realizează pe baza de contract de servicii încheiat între beneficiarul certificatului energetic şi consultantul energetic.