Certificarea Energetică

CERTIFICAREA ENERGETICA A CLADIRILOR

Certificarea energetică a clădirilor reprezintă activitatea de clasificare energetică a clădirilor prin încadrarea în clase de  performanţă energetică  şi  de  mediu,  de  notare  din  punct  de  vedere  energetic  şi  elaborarea  certificatului  de performanţă energetică. Certificatul energetical clădirii este documentul oficial prin care se atestă performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor termice aferente. Certificatul energetic întregeşte imaginea asupra valorii construcţiei prin “valenţa energetică”, fiind un document util pentru proprietarul sau utilizatorul clădirii în acţiuni privind modernizarea /reabilitarea acesteia.
CONTINUT SI OBIECTIVE
Document care contine informatii privind starea actuala a cladirilor si instalatiilor aferente din punct de vedere termic si energetic precum si indici specifici vizând utilizarea rationala si eficienta a caldurii. Certificatul de performanta energetica se întocmeste în functie de informatiile obtinute ca urmare a efectuarii expertizei termice si energetice a cladirii. Obiectiv principal: Informatii privind performanta energetica a cladirii si a instalatiilor interioare aferente. Obiective complementare: Îmbunatatirea performantei energetice si de mediu acladirii, reducerea costurilor de exploatare si îmbunatatirea conditiilor de locuire. CPE este obligatoriu (L372/2005 republicata in 2013)
  • la tranzactii imobiliare (vanzari, inchirieri, donatii) (art.18(1) )
  • la receptia de la terminarea lucrarilor (art.20)
  • la inscrierea proprietatii pe rolul fiscal (adm. fin.)
CPE se elibereaza la solicitarea (art.18 (2))
  • Proprietarului/investitorului/administratorului de cladire/unitate de cladire
  • CPE se poate elabora pentru cladiri sau unitati din cladire (apartamente, zone cu alte functiuni, scari/tronsoane de condominii), în conditiile în care proprietatea este distincta si/sau rolul fiscal este distinct.
Elaborarea certificatului de performanţă energetică al unei clădiri constă în parcurgerea următoarelor etape:
  • Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, preparare / furnizare a apei calde de consum, ventilare şi climatizare, iluminat artificial). - se realizează in conformitate cu prevederile metodologiei Mc 001/1,2,3.

În teorie, certificatul vine în sprijinul consumatorilor, cărora le permite să evalueze eficienţa energetică a clădirii pe care doresc să o achiziţioneze sau să o închirieze. Într-un certificat de performanţă energetică sunt detaliate caracteristicile construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia (încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică şi iluminat artificial), rezultate din analiza energetică şi termică, fiind valabil zece ani de la data eliberării.

Legislatie -ORDINUL 2237/2010 -Important!


Certificatul de performanţă energetică este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanţa energetică a clădirii, precum şi încadrarea acesteia într-o clasă de performanţă energetică.
Documentul se elaborează pentru clădirile existente şi pentru cele noi care se construiesc, sunt vândute sau închiriate şi permite consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii în funcţie de valorile de referinţă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare.
Certificatul energetic se eliberează doar de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi tehnico-profesional în condiţiile legii. Pentru întocmirea unui certificat de performanţă energetică este necesară colectarea de informaţii despre apartament sau bloc şi inspectarea stării instalaţiilor tehnice.
Datele cu caracter general sunt culese de la proprietarul apartamentului şi de la administratorul blocului, care ar trebui să dispună de cartea tehnică a construcţiei, ceea ce, în practică, nu se întâmplă întotdeauna.
În plus, pentru întocmirea certificatului mai sunt necesare şi alte documente: planul general de încadrare în zonă a imobilului, planuri ale faţadei şi ale altor părţi ale clădirii, planuri ale instalaţiilor de încălzire şi apă caldă, un releveu al apartamentului, detalii constructive pentru pereţi, fişa centralei termice (dacă există), facturi de apă caldă, apă rece sau combustibil etc.
Certficatul va fi transmis de vânzător, în original, noului proprietar, iar o copie va fi depusă la organul fiscal competent.

Performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire este exprimată prin următorii indicatori de performanţă:

  • clasa energetică (de la A - cel mai bine la G);
  • consumul total specific de energie (exprimat în kWh/mp an);
  • indicele de emisii echivalent de dioxid de carbon CO2;

Tarife şi Detalii de Calcul

Pentru întocmirea unui certificat de perfomanţă energetic corect şi calitativ auditorul energetic să va deplasa la locaţie. În Bucureşti deplasarea este gratuită în timp ce pentru zonele limitrofe se va percepe o taxa suplimentară.

Certificatul energetic este un document tehnic care are caracter informativ şi atestă performanţa energetică a unui imobil. Conform legii 159/2013 ce modifică şi completează legea 372/2005 privind performanţă energetică a clădirilor, certificatul energetic este obligatoriu pentru clădirile sau unităţile de clădire care închiriază sau vând.
Proprietarul unităţii de locuit este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş o copie de pe certificat, astfel încât acesta să poată lua cunoştinţă informaţiile despre performanţă energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze.