Politică de confidenţialitate

NOTĂ DE INFORMARE OBLIGATORIE CONFORM LEGII NR. 677/2001

 

Societatea Comercială Eurosurvey SRL în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website asta incluzând datele cu caracter personal, cu acest scop publicând şi Politică de Confidenţialitate în vigoare.
Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit aldumneavoastră cu privire la acestea.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL îşi rezervă dreptul de a schimbă şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ , precum şiPolitică de confidenţialitate şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără a va notifica în prealabil. Este datoria dumneavostră utilizator al acestui website vizitaţiperiodic această secţiune pentru a verifică termenii şi condiţiile pe care aţi agreat le respectaţi.
Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate website-urile din domeniul şi pentru care Societatea Comercială Eurosurvey SRL . are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul Societatea Comercială Eurosurvey SRL vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv site şi/sau site-uri în rândurile ce urmează.
În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şicuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiţii

date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fiidentificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sauneautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi printransmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
stocareapăstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacăaceastă structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, carestabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, altădecât persoană vizată, operatorul ori persoană împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate prelucreze date;
destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora,căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor ficonsiderate destinatari;
date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
date de tip “contact business” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în aceastăcalitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
date statistice – date care au fost obţinute urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.
Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care va putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “contact business”.
Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
-Pentru a ne asigura pagină de web este relevanţă nevoilor dumneavoastră.
-Pentru a ne ajută creăm şi publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.
-Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-urilor., inclusiv adresa IP de lacare Site-ul este vizitat. Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
-Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
-Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a va furniza un serviciu cât mai bun.
În diferite secţiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a va trimite un răspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact” iar Societatea Comercială Eurosurvey SRL le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care acesteacţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Societatea Comercială Eurosurvey SRL şi ale site-urilor sale web, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.
Atunci când suntem solicitaţi furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectuluisolicitării.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime

Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urmă prelucrării în calitatea de operator în următoarele scopuri:
realizării de analize/rapoarte;
realizării de informări;
publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Societatea Comercială Eurosurvey SRL .

Securitatea datelor colectate

Societatea Comercială Eurosurvey SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru , inclusiv de control şiaudit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic şila distanţă limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi dpdv al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructură hardware şi software utilizată de către soluţia Societatea Comercială Eurosurvey SRL , este periodic analizată .

Legături externe

Site-urile pot conţine legături spre alte website-uri, în afară controlului Societatea Comercială Eurosurvey SRL , website-uri care credem le veţi găsi utile. Dacă accesaţiaceste linkuri veţi accesa/vizită website-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de Societatea Comercială Eurosurvey SRL .

Minori

Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu vinde produse şi/sau servicii care fie cumpărate de către minori. Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate vinde sau încasacontravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate

Dacă aveţi întrebări legate Politică de Confidenţialitate sau doriţi fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către SC Societatea ComercialăEurosurvey SRL şi care va privesc direct, va rugăm ne contactaţi.

Termeni şi condiţii de utilizare

Va rugăm accesaţi şi secţiunea termenilor şi condiţiilor de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie

Politică de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de laînregistrarea reclamaţiei la sediul Societatea Comercială Eurosurvey SRL . În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi consideratăcompetenţă instanţa judecătorească din aceeaşi structura administrativă cu sediul Societatea Comercială Eurosurvey SRL .