Protecţia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CONFORM LEGII NR. 677/2001

Societatea Comercială Eurosurvey SRL operator de date inregistrat cu caracter personal prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor/clienţi/potenţiali clienţi precum nume, prenume, telefon, email, adresa, nume de utilizator, serie şi număr act de identitate/CNP, date privind bunurile deţinute, semnătură, prin mijloace mixte, în scop de “promovarea serviciilor operatorului din domeniul de servicii aferente domeniului imobiliar, prin administrarea site-urilor http://pretcertificatenergetic.ro/ ; http://www.eurosurvey.ro/ prin activităţi de marketing direct şi furnizarea serviciilor de eliberare a certificatului energetic la vânzarea/cumpărarea, închirierea unui imobil sau finalizarea unei construcţii.
Este necesar să ne furnizaţi datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile în vederea realizării scopurilor de prelucrare sus-menţionate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, operatorul nu va va putea pune la dispoziţie şi nici nu va va putea oferi serviciile sale.
Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucrează doar email-ul, numele, prenumele, telefonul şi adresa. Aveţi dreptul să va opuneţi, în mod gratuit şi fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scop de promovare a serviciilor. Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator şi sunt dezvăluite numai partenerilor contractuali ai operatorului şi autorităţilor publice centrale/locale, potrivit legii.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care va privesc, cu respectarea legii şi să solicitaţi ştergerea acestora, conform legii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, va puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa de e-mail menţionată în pagină de contact sau la sediul Societăţii Comerciale Eurosurvey SRL.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei şi/sau autorităţii naţionale de supraveghere (www.dataprotection.ro).