Termeni şi condiţii de utilizare

1. Definirea termenilor

Termenul “Utilizator” desemnează toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ , indiferent de motiv.
Termenii “Regulament”, “Acord”, “Contract”, “Termeni şi condiţiisunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

 

2. Acceptarea contractului de utilizare

Acest contract se aplică site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ – proprietate a Societatea Comercială Eurosurvey SRL, serviciilor şi conţinutului acestuia.
Serviciile şi conţinutul site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ sunt rezervate persoanelor în vârstă de peste 18 ani sau minorilor cu vârstă peste 14 ani care auconsimţământul părinţilor sau al tutorelui legal de a utiliza acest site web şi presupune acceptarea în totalitate şi fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul contract. Neacceptarea acestor termeni implică neutilizarea site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ şi a serviciilor oferite prin intermediul lui.
Prin utilizarea site-ului, indicaţi acceptaţi respectaţi “Termenii şi Condiţiile” noastre. Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate revizui aceşti Termeni oricândconsideră necesar, făcând publice actualizările în această pagină, fără o notificare prealabilă a utilizatorului. Vizitarea periodică a acestei pagini este o necesitate deoarece documentul “Termeni şi Condiţiiva obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ reprezintă acceptareamodificărilor aduse prezentului contract. În cazul în care un utilizator nu este de acord cu aceste condiţii impuse, trebuie înceteze folosirea serviciilor SocietateaComercială Eurosurvey SRL.

 

3. Descrierea serviciilor

Serviciile oferite prin intermediul site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ se adresează în special utilizatorilor de Internet.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL, prin site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ , oferă utilizatorilor acces la o serie de servicii şi informaţii care includ: mijloace de comunicare, forumuri de discuţii, servicii de vânzare-cumpărare, servicii de mică publicitate, servicii de promovare şi contact cu piaţă, informaţii şi ştiri originale saupreluate. Aceste servicii pot include şi publicitate, sub forme vizuale sau scrise, iar vizitarea site-ului de către dumneavoastră constituie acceptarea acestui mod de prezentare.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL oferă utilizatorilor servicii diverse precum certificare energetică, audit energetic, cadastre şi intabulări cât şi mediere în acest domeniu de activitate din România, atât sub formă de informaţie brută, cât şi sub formă de prezentări, articole.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fistocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorităîntârzierii, pierderii sau inexactităţii infomatiilor publicate sau existente pe site-urile proprii. Veţi folosi informaţiile furnizate de site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, acceptaţi nu veţi da înjudecată Societatea Comercială Eurosurvey SRL

4. Obligaţiile utilizatorului

 

4.1. Obligaţii la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ , va obligaţi :
furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul de contact al site-ului.
În cazul în care Societatea Comercială Eurosurvey SRL are motive suspecteze aceste informaţii nu sunt conforme cu realitatea, sunt inexacte sau incomplete, are dreptul de a nu onora serviciile solicitate de dumneavoastră şi de va refuză accesul pe site.

4.2. Responsabilităţile utilizatorului

utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urmă publicării materialelor pe care le încărcaţi, sau lepuneţi la dispoziţie în mod public site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/v. Va obligaţi nu faceţi următoarele lucruri:
utilizaţi adrese multiple în cadrul site-ului
publicaţi materiale protejate de un drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publică materialul respectiv;
publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator;
promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru apromova orice act de cruzime faţă de animale;
publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;
publicaţi materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;
încarcă, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic,românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite parte arelaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
încarcă, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altăformă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop.

 

5. Responsabilitatea Societatea Comercială Eurosurvey SRL

Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de cătreutilizatori.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL acţionează un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de averifică în avans materialul publicat de către utilizatori, decât în situaţiile în care specifică în mod explicit acest lucru. Dacă i se solicită de către un utilizator, sepot investiga şi verifică afirmaţiile contra cost.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL îşi rezervă dreptul de a îndepărta asemenea utilizatori şi de a le interzice accesul pe site datorită încălcării termenilor şi acondiţiilor sau a legii, sau îşi rezervă dreptul de a îndepărta informaţiile abuzive sau ilegale.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL îşi poate asumă acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducereamaterialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile sau rubrica de anunţuri îi garantaţi site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţă de a utiliza, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, distribuisau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologiacunoscută sau care urmează se dezvolte în viitor. Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.Va atentionam politică noastră nu ne permite acceptăm sau ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

6. Contul şi securitatea datelor

În momentul în care va înregistraţi pe site, vi se vor cere anumite informaţii incluzând o adresa de e-mail valida. Pe lângă termenii şi condiţiile care vor fi reglementate înpolitică site-ului, dumneavoastră înţelegeţi şi acceptaţi faptul Societatea Comercială Eurosurvey SRL poate divulgă unei terţe persoane anumite informaţii conţinute încererea dumneavoastră de înregistrare.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu va divulgă unei terţe persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL îşi rezervă dreptul de a va oferi serviciile şi produsele unui terţ, bazându-se pe datele menţionate în înregistrarea dumneavoastră înorice moment după ce această a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către Societatea Comercială Eurosurvey SRL sau de către un terţ implicat.
Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacăutilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord sesizaţi Societatea Comercială Eurosurvey SRL în legătură cu orice utilizare neautorizată aînregistrării dumneavoastră. Sunteţi de asemenea de acord folosiţi butonul de ieşire din contul dvs când doriţi părăsiţi site-ul. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.
Societatea Comercială Eurosurvey SRL, în cazul în care consideră de cuviinţă, va poate bloca utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de carebeneficiaţi, poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-ului şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi/sau interzică orice acces ulteriorla serviciile Societatea Comercială Eurosurvey SRL pentru orice motiv, cu sau fără o notificare prealabilă.

7. Utilizarea materialelor

Sunteţi autorizaţi vizualizaţi şi folosiţi conţinutul site-ului http://pretcertificatenergetic.ro/ doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul acestuisite, textele, grafică, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă oîncălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifică materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice altmod, în scopuri publice sau comerciale.

8. Proprietatea informaţiilor publicate pe http://pretcertificatenergetic.ro/

Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi companiei (inclusiv observaţiile şi sugestiile) sau pecare le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi site-ului. Totuşi, transmiţând aceste materiale, dumneavostră acceptaţi acordaţi Societatea Comercială Eurosurvey SRL permisiunea de a utiliza materialele inclusiv le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi traducă; de a menţiona numele dumneavoastră în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener al Societatea Comercială Eurosurvey SRL.
Nu se vor pretinde şi nici acordă nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dumneavoastră.

9. Publicitate

Pe site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ rulează campanii publicitare şi promoţii în cadrul site-urilor sale. Participarea în promoţii ale companiilor prinintermediul site-ului, inclusiv plăti sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii suntnumai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor companii. http://pretcertificatenergetic.ro/ nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierderesau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului.
Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordaţi dreptul Societatea Comercială Eurosurvey SRL de a va trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale.

10. Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii

Site-ul http://pretcertificatenergetic.ro/ poate furniza, sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. DeoareceSocietatea Comercială Eurosurvey SRL nu are nici un control asupra acesor site-uri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu este responsabilă de disponibilitatea acestora, nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste siteuri sau resurse.
Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord Societatea Comercială Eurosurvey SRL nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru oricepagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sauservicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

11. Prevederi finale

Dacă vreo prevedere din acest capitol “Termeni şi condiţii” este considerată invalida de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale “Termeni şi condiţii”, acestea rămânând în vigoare. Aceşti “Termeni şi condiţii” constituie în întregime un acord încheiat întredumneavoastră şi Societatea Comercială Eurosurvey SRL.